Tolv ting vi får overskuddsenergi av

Nordnes sj¿bad. Foto: Eivind Senneset for Footprint

Det høres for godt ut til å være sant: At noe som framstår som strømsløsing slett ikke er det. Grunnen er at overskuddsenergi tar i bruk restenergi som er til overs i samfunnet eller energi som i dag ikke brukes til noe. Med overskuddsenergi unngår vi å bruke en knapp ressurs som strøm – og i tillegg er det klimavennlig!

Energiressurser som er til overs: Framtidens klimaløsning

Overskuddsenergi handler altså om bruke energiressurser som er til overs i samfunnet ved å distribuere dem til husholdninger, næringsbygg eller industri som fjernvarme eller fjernkjøling.

Det er egentlig ganske enkelt: Alt som er varmt kan varme opp vann. Vannet transporteres så i rør rundt om i byen og avgir varme på veien før det returnerer til kilden og varmes opp igjen. Denne sirkulære energien kan bidra til å både varme og kjøle.

Hva bruker vi overskuddsenergi til?

Det er fantasien som setter grensene her. Men overskuddsenergi kan for eksempel brukes til:

  • Oppdrett av tropiske reker
  • Dyrking av kortreist avokado og andre tropiske vekster
  • Dyrking av jordbær fra mai til oktober
  • Tørking av tare
  • Isfrie fortau
  • Snøfrie fotballbaner
  • Helårsvarme sjøbad
  • Innendørs, helårs skianlegg
  • Oppvarming og kjøling av små og store bygninger

Dette får vi overskuddsenergi av

Ingenting trenger å gå til spille, så lenge vi vet hvordan vi utnytter overskuddsenergien. Hvor mange av punktene på denne lista visste du at allerede i dag gir samfunnet overskuddsenergi?

Kloakk og avløpsvann

Kloakk og avløpsvann har mye restvarme, som kan gjenvinnes og løftes i temperatur ved hjelp av varmepumper. Brukes som energikilde i fjernvarmeanlegg i Lillestrøm, Oslo og Sandvika.

Returtre

Paller, kasser, rivningsvirke og annet treavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, må sendes til forbrenning. Denne overskuddsenergien blir til fjernvarme i Alta, Bodø, Elverum, Gjøvik, Hønefoss, Notodden og Tromsø.

Søppelgass og kubæsj

At det siver ut metangass fra nedlagte avfallsdeponier er et betydelig miljøproblem, men hvis gassen fanges og utnyttes til varme som biogass blir miljøregnskapet bedre. Biogass kan også produseres fra landbruksavfall. Biogass brukes som energikilde i fjernvarmeanlegg for eksempel i Gjøvik, Moss, Stavanger og Trondheim

Kornavrens

Kornavrens er det man sitter igjen med, når korn skal bli til mel eller gryn. Dette avfallet, for eksempel fra produksjon av havregryn, brukes som energikilde i Hamar og Moss.

Restavfall

I Norge er det forbudt å deponere nedbrytbart avfall, som må brennes fordi det er bedre for miljøet. Disse anleggene er pålagt å gjenvinne spillvarmen, som er en perfekt kilde for fjernvarme hele året rundt. Som for eksempel i Bergen, Hamar, Kristiansand, Oslo, Rakkestad, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund

Fiskeslo og gatekjøkkenfett

Slakteavfall, brukt frityrolje, fiskeslo og skogsavfall kan omdannes til bioolje, som inneholder mye overskuddsenergi. Bioolje kan lagres og er perfekt å bruke i samspill med andre kilder i et fjernvarmeanlegg når det trengs ekstra energi. Som for eksempel i Bergen, Gjøvik, Kristiansand, Lillestrøm, Lørenskog, Mo i Rana, Oslo, Sandefjord, Sandvika, Sørumsand, Trondheim og Ås.

Skogsflis

Istedenfor å la hogstavfall bli liggende i skogen, kan den bli en verdifull energiressurs.. Det av treet som ikke kan bli til plank og bygningsmaterialer, kan kvernes til flis. Denne overskuddsenergien fra skogen brukes over hele landet, for eksempel i fjernvarmeanlegg på Oslo Lufthavn Gardermoen, i Harstad, Kongsvinger, Lillehammer, Moss, Mysen, Namsos, Nannestad, Sandefjord, Skien, Stjørdal, Tønsberg og Ås.

Grunnvarme

Energi som er lagret i berg, jord eller løsmasser, heves ved bruk av varmepumper og distribueres via vann. Brukes som energikilde i eneboliger over hele landet, men også i større fjernvarmeanlegg som Nydalen i Oslo og Sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg.

Sjøvann

Varmepumper kan heve sjøvannets temperatur, som så kan distribueres som fjermvarme. Sjøvannet er en stabil kilde til fjernvarme i for eksempel Drammen, Fornebu, Førde, Horten, Larvik, Sandefjord, Sortland, Trondheim og Tønsberg.

Sol

Istedenfor å lage strøm av solskinnet som solceller gjør, produserer solfangere varme. De består av plater med kobberrør fylt av sirkulerende vann, som sola varmer. Norges største solfangeranlegg finnes i Lillestrøm og er koblet til en diger termos i fjernvarmenettet, som sørger for at fjernvarmekundene kan dusje i sola fra i går!

Industri

Stort sett alle industrielle produksjonsprosesser avgir varme. Mye varme. Årlig dumpes rundt 20 milliarder kilowattimer med spillvarme fra norsk industri! Heldigvis gjenvinnes mye overskuddsenergi fra industrien også, for eksempel i fjernvarmeanlegg på Hamar, i Kristiansand, Mo i Rana, Moss, Porsgrunn, Sunndalsøra og Trondheim

Kjøling

Har du noengang kjent på varmen bak kjøleskapet ditt? Produksjon av kjøling, for eksempel ved bruk av en varmepumpe, avgir også varme, som kan utnyttes. Denne overskuddsvarmen brukes som energikilde i fjernvarmeanlegg på Fornebu, i Hønefoss, Lørenskog, Sandvika, Moss og i Trondheim.

Vi gir deg overskuddsenergi!

Her kan du lese mer om de tolv bedriftene som sammen med Norsk fjernvarme står bak nettstedet overskuddsenergi.no