Eviny

Eviny ønsker å være en energipartner som bidrar til at du kan finne den beste energiløsningen til ditt behov.

I over tjue år har vi utnyttet overskuddsenergi til fjernvarme i Bergen som blant annet kan brukes til oppvarming av bygg, utslippsfrie byggeplasser og snøfrie gater.

Våre ansatte kan hjelpe deg å finne den optimale energimiksen basert på ulike fornybare energikilder. Vi tilbyr bistand og rådgivning innen varme, kjøling, solceller, energimåling og elektrifisering.

Eviny har lang erfaring med drift og optimalisering av anlegg i Bergen, Øygarden, Bjørnafjorden og Førde. Vi ønsker å tilrettelegge for en enklere, mer kostnadseffektiv og grønn hverdag.

Ingen vet hvordan framtiden vil se ut, men vi vet hvordan den ikke kan se ut. Eviny er en energipartner for fremtiden.

Eviny

Bergen

Solheimsgaten 5
5058 Bergen

Besøk nettsiden

Hot og historisk

Levestandard