Oslofjord varme

Fra 2020 brukes det ikke fossile energikilder til fjernvarme i Bærum.

Selskapet skal sørge for en klimariktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder fra lokale kilder som varme og kjøling fra fjorden, overskuddsenergi fra avløpsvann, energibrønner i fjell og overskudd fra treindustrien. I Bærum er over 25 prosent av befolkningens og næringslivets oppvarmingsbehov dekket av fjernvarme levert av Oslofjord Varme. Overskuddsenergi brukes også til å varme fotballbaner, svømmebasseng, torg, gater og fortau. I tillegg til å ha høy kvalitet, bidrar fjernvarme- og kjøling til å frigjøre store mengder elektrisitet til andre formål som ellers må hatt strøm.

Vi ønsker å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme innenfor våre leveranseområder og ønsker samarbeid med lokale aktører. Vi har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Sandvika, Bekkestua, Fornebu, Lilleaker, Lysaker, Gardermoen og Mosjøen. Vi driver også flere større frittstående anlegg på Østlandet og er medeiere i Fredrikstad og Drammen fjernvarme.

Oslofjord varme

Sandvika

Brynsveien 2
1338 Sandvika

Besøk nettsiden