Tafjord Kraftvarme

Målet er å sørge for en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder fra kilder i nærmiljøet, som overskudd fra avfallsforbrenning. Overskuddsenergi brukes også til å varme fotballbaner, svømmebasseng, skoler, gater og fortau–for å nevne noe.

I tillegg til å ha høy kvalitet, bidrar fjernvarmen med andre ord til å frigjøre store mengder elektrisitet til formål som må ha strøm og bidrar dermed også til å holde strømprisene nede.

Tafjord Kraftvarme er kompetansesenteret for fjernvarme i Tafjord-konsernet. Vi ønsker å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge, gjerne i samarbeid med lokale aktører og akademia. I Norge har Tafjord konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Ålesund.

Tafjord Kraftvarme

Ålesund

Breivika Industriveg 1
6018 Ålesund

Telefon:
+47 70 10 00 00

Besøk nettsiden