Statkraft Varme

Målet er å sørge for en miljøriktig og fleksibel energiforsyning til våre kunder fra kilder i nærmiljøet, som for eksempel varme eller kjøling fra fjorden, overskudd fra skogsnæringen eller avfallsforbrenning. I Trondheim er over 30 prosent av befolkningens og næringslivets oppvarmingsbehov dekket av fjernvarme levert av Statkraft Varme. Overskuddsenergi brukes også til å varme fotballbaner, svømmebasseng, torg, gater og fortau – for å nevne noe. I tillegg til å ha høy kvalitet, frigjør fjernvarmen store mengder elektrisitet til formål som må ha strøm og bidrar dermed også til å holde strømprisene nede.

Statkraft Varme er kompetansesenteret for fjernvarme i Statkraft-konsernet. Vi ønsker å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme i Norge og Sverige, gjerne i samarbeid med lokale aktører. I Norge har Statkraft konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i Trondheim, Harstad, Ås, Namsos, Moss, Nannestad, Sandefjord og Gardermoen. I Sverige har Statkraft Varme fire anlegg i Kungsbacka, Åmål, Trosa og Vagnhärad.

Statkraft Varme

Trondheim

Sluppenvegen 17B
7005 Trondheim

Besøk nettsiden