Hva er overskuddsenergi?

Visste du at omgivelsene nærmest bobler over av energi som kan gjenbrukes til det vi trenger å varme opp eller kjøle ned?

Nesten all aktivitet i samfunnet avgir spillvarme som kan gjenvinnes og gjenbrukes. Overskuddsenergi handler om å unytte de energiressursene som er til overs i samfunnet, og som ellers ville gått til spille, og distribuere dem som enten fjernvarme eller fjernkjøling.

Energien blir til overs som følge av en annen prosess eller aktivitet, for eksempel skogbruk, industriproduksjon eller avfallsbehandling. Jo bedre et fjernvarmeselskap lykkes i å ta i bruk slik overskudssenergi, jo mer bidrar fjernvarmen til redusert energitap i samfunnet, og til redusert bruk av primære energiressurser. Redusert bruk av såkalt primærenergi gir reduserte utslipp og reduserte naturinngrep.

En annen fordel er at også andre uutnyttede kilder til energi kan tas i bruk. Vannet i norske fjorder er for eksempel fulle av energi som kan gjøres om til å varme eller kjøle næringsbygg eller privathus. Det skjer allerede i dag i byer som Stavanger og Oslo og flere andre steder. Visste du for eksempel at det nyåpnede Nasjonalmuseet varmes og kjøles med vann fra Oslofjorden?

Våre partnere

Overskuddsenergi.no driftes av organisasjonen Norsk Fjernvarme og 12 hovedpartnere og formålet er å høyne kunnskapsnivået i befolkningen om overskuddsenergi, fjernvarme og fjernkjøling.