Eidsiva Bioenergi

Eidsiva Bioenergi har ti forskjellige anlegg som tar imot ulike råvarer til forbrenning, slik som restavfall, treflis, bark, rester fra skogproduksjon og gjenvunnet returtre. Dette er ressurser som ellers ville gått tapt, og som ikke kan eller bør brukes til annet enn energiproduksjon.

Vi benytter overskuddsenergi til oppvarming av blant annet store offentlige bygg, næringsbygg, leiligheter og boliger. Vi leverer varmt tappevann og benytter overskuddsenergi til å holde fotballbaner og fortau snøfrie på vinteren, i tillegg til å kjøle kjøpesentre.

Eidsiva Bioenergi har 80 ansatte og er et heleid datterselskap av Eidsiva-konsernet, som er Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap. Virksomheten drives primært i Innlandet, Oslo og Viken.

Med vår overskuddsenergi bidrar vi en bedre utnyttelse av strømnettet, og vi har erstattet store mengder fossil oppvarming.

Eidsiva Bioenergi

Gjøvik

Kallerudli 9
2818 Gjøvik

Besøk nettsiden