Akershus Energi Varme

Ved å bruke overskuddsenergi leverer vi kortreist fjernvarme- og kjøling fra lokale energikilder til våre kunder i konsesjonsområdene Lillestrøm, Lørenskog, Årnes, Skedsmokorset og Sørumsand.

Overskuddsenergien vi utnytter kommer fra ressurser som ellers ville ha gått til spille, slik som skogflis, solvarme, kloakk, overskuddsvarme fra datasenter og bioolje produsert fra fiske- og slakteriavtall. Energien brukes blant annet til å varme opp leiligheter, tappevann, kunstgressbaner, torg og gater. I et område i stor utvikling er også utnyttelse av denne energien som byggvarme viktig, for å bidra til å redusere utslipp på byggeplassene.

Siden starten har Akershus Energi Varme jobbet med å utvikle sine områder, produkter og tilhørende infrastruktur. I 2013 åpnet selskapet det som da var Norges største solvarmeanlegg med hele 915 solfangere. Solfangerne bruker solen til å skape varme, som overføres til fjernvarmesentralen og derfra videre til kundene.

Verdens største innendørs skianlegg, SNØ, er også en del av vårt fjernvarmenett på Lørenskog. SNØ bruker energi for å lage kulde, og i denne prosessen skapes overskuddsenergi. Varmen fanges opp i hallens energisenter og foredles og distribueres som fjernvarme til ikke bare resten av Snøbyen, men også store deler av Lørenskog.

Vårt mål er å bidra til å nå klimamålene i vår region gjennom tiltak som kan redusere energitap og klimagassutslipp. I dag produserer Akershus Energi Varme årlig ca. 260 GWh fjernvarme, like mye som ca. 20 000 husstander bruker på oppvarming i et normalår.

Akershus Energi Varme

Lillestrøm

Brogata 7
2000 Lillestrøm

Besøk nettsiden