Mo Fjernvarme

Anlegget er basert på overskuddsenergi fra smelteverksbedriftene i Mo industripark. Avgassene fra disse bedriftene inneholder store mengder energi som gjenvinnes hos oss. Som reserve- og spisslast er anlegget også forsynt med kjeler som kan fyres med strøm eller olje. I 2021 ble det tatt i bruk bioolje som erstatning for tradisjonell lettolje, og bedriftens produksjon er nå klassifisert som 100 % fornybar.

Distribusjonen ut til kundene foregår gjennom et til sammen 34 km langt rørnett som er bygd innenfor konsesjonsområdet. Hos kundene er det montert kundesentraler, som overfører varme fra fjernvarmenettet til byggets eget varmesystem. Den avkjølt fjernvarmen strømmer i egne returrør tilbake til produksjonsanlegget, hvor det blir varmet opp på nytt.

Nesten alle større bygg i de sentrale delene av Mo i Rana er tilknyttet vårt fjernvarmenett. I tillegg holdes fortau, gågater, hovedvei i sentrum samt fotballbaner snø- og isfri gjennom vinteren. I Mo Industripark mottar blant annet et fiskeoppdrettsanlegg og en fabrikk for oksygenproduksjon store mengder fjernvarme. Vi leverer også fossilfri fjernvarme til byggeplasser ved hjelp av mobilt utstyr, og til varmebasert sorptiv kjøling av kontor-/verkstedbygg. Målt i energileveranse pr. innbygger rangeres Mo Fjernvarme som et av største fjernvarmeselskapene i Norge.

I tillegg til være enkel, forutsigbar og miljøvennlig, bidrar fjernvarmen til å frigjøre store mengder elektrisitet som kan brukes til andre formål, og dermed også til å holde strømprisene nede.

Mo Fjernvarme

Mo i Rana

Halvor Heyerdahls vei 48
8626 Mo i Rana

Besøk nettsiden