Østfold Energi

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, sol og fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold.Østfold Energi leverer fjernvarme i Sarpsborg, Eidsberg og Rakkestad.

I Sarpsborg sentrum er fjernvarmen basert på overskuddsenergi fra lokal industri. Selskapet har aktivt eierskap i nyskapende bedrifter, som Carbon Centric. Selskapet planlegger å bygge verdens første fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning, noe som vil gjøre fjernvarmen enda mer klimavennlig.

Østfold Energi

Grålum

Kalnesveien 5
1712 Grålum

Besøk nettsiden