Lyse Neo

I konsernet er det selskapet Lyse Neo som de siste årene har bygget ut fjernvarmeaksen. Rørnettet strekker seg fra forbrenningsanlegget på Forus til Sandnes Indre havn langs Gandsfjorden. Derfra forsyner det bygninger i Stavanger og Sandnes med 100 % klimanøytral oppvarming.

Lyse Neo utnytter dessuten det kalde vannet fra Gandsfjorden til kjøling av bygg til en rekke kunder.

Fjernvarmen bidrar til en betydelig reduksjon av klimagassutslipp. Energien er basert på lokalt avfall som skal til forbrenning, i tillegg til biobrensel og overskuddsvarme fra industri. Om vinteren trenger vi gjerne mer varme enn avfallet gir oss, da benytter vi biogass, som også gir 100 % klimanøytral fjernvarme.

I tillegg til å være klimanøytral bidrar fjernvarmen i betydelig grad til å avlaste et presset strømnett. For å nå målet om det grønne skiftet må flere sektorer elektrifiseres. Dette krever mer av strømnettet vårt. Fjernvarme kan frigjøre plass i strømnettet ved å erstatte elektrisk oppvarming fra panelovner, varmepumper og tappevann fra varmtvannsberedere.

Lyse Neo

Stavanger

Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

Besøk nettsiden

Fjorden, baby!

Innovasjon