Home

Hva er overskuddsenergi?

Visste du at omgivelsene nærmest bobler over av energi som kan gjenbrukes til det vi trenger å varme opp eller kjøle ned? At nesten all aktivitet i samfunnet avgir spillvarme som kan gjenvinnes og gjenbrukes? At avfall fra naturen eller byen kan bli til energi? Det er det vi kaller overskuddsenergi!