Skagerak Varme

Vi leverer årlig ca. 170 GWh (170 millioner kilowatt-timer) fjernvarme. Dette tilsvarer hva 10 000 husstander bruker på oppvarming i et normalår.

Målet vårt er å forsyne kundene våre med miljøvennlig og fleksibel energi fra kilder i deres nærmiljø. Fra Oslofjorden utenfor Horten henter vi energi fra sjøvann til både varme og kjøling. I Skien og Tønsberg benytter vi overskudd fra skognæringen, mens i Porsgrunn kommer overskuddsvarmen fra industrien på Herøya.

Overskuddsenergien levert av Skagerak Varme tas i bruk mange steder. Den varmer bl.a. opp fotballbaner, gater, torg og fortau om vinteren, men det største bruksområdet er oppvarming og kjøling av bygg. Vi leverer til både kontor- og næringsbygg, skoler, sykehus og leilighetskomplekser. I tillegg har bruk av overskuddsenergi til midlertidig oppvarming av nybygg i anleggsperioden blitt stadig mer populært. Dette erstatter bruk av diesel og propan til samme formål, og bidrar til målet om fossilfrie byggeplasser.

I et samfunn hvor «alt» må elektrifiseres for å nå bærekraftmålene, bidrar fjernvarmen med å frigjøre store mengder elektrisitet. I stedet for å bruke høyverdig strøm til oppvarming leverer vi samme komfort med eksisterende varme. Slik sparer vi elektrisiteten til viktige formål der strøm er helt nødvendig.

Skagerak-konsernet sin ledestjerne er «På lag med en grønn framtid». Skagerak Varme bidrar sterkt til dette gjennom å være en viktig lagspiller. Vårt ønske er å videre utvikle fornybar overskuddsenergi på en god og energieffektiv måte der vi er.

Skagerak Varme

Porsgrunn

Sentralbord (8-15) 35 93 50 00
E-post firmapost@skagerakenergi.no
Adresse: Floodeløkka 1, 3915 Porsgrunn

Besøk nettsiden