Norsk Energi

Norsk Energi er først og fremst et rådgivingsselskap som utfører flere hundre små og store oppdrag i året for private og offentlige oppdragsgiver. Samtidig er Norsk Energi også en forening for energibrukere og energiprodusenter. Vi har ca 80 medlemmer og de står for over 80 prosent av energiforbruket i norsk industri. Foreningen ble etablert i 1916 under navnet Norsk Dampkjelforening.
Vi er et spisskompetansesenter innen termiske energi og har vært med på å prosjektere en rekke energisentraler for fjernvarme og kjøling over hele Norge. Dette innebærer at vi har god kunnskap om varmepumpeanlegg, kjelanlegg for avfall, returtre, flis og trepulver. I tillegg har vi god kompetanse på utnyttelse av energibærere som biolje, biogass, gass, lettolje og elektrisitet. Vi har også bidratt i rekke prosjekter hvor spillvarme fra industri utnyttes til fjernvarmeformål.
Vi har hovedkontor på Skøyen i Oslo, med avdelingskontorer i Bergen og Gjøvik. I tillegg er vi representert i Arendal, Stavanger, Fredrikstad og Trondheim. Se våre hjemmesider på energi.no for ytterligere informasjon.

Norsk Energi

Oslo

Hoffsveien 13
0275 Oslo

Besøk nettsiden