Lager kald luft med varmt vann

Han hadde for lengst bestemt seg, entreprenør Espen Haaland (til høyre øverst). Dette bygget i Mo i Rana skulle bli helt rått. Energigjerrig og strømproduserende, med solceller, drivhus, kjøkkenhage og bikuber på taket – og et unikt kjøleanlegg basert på noe nytt og underlig; sorptiv kjøling.

Nå sto han og glante litt småskremt på aggregatet som skulle på plass, tenkte det var drit svært, nesten dobbelt så stort som det som sto i det gamle kontorbygget der det ruvet drøyt fire meter opp i lufta. Det var denne kolossen som skulle sørge for kjøling av bygget ved hjelp av fjernvarme, tilsynelatende en selvmotsigelse, i realiteten en fiffig og mer miljøvennlig løsning.

Anlegget gir jevn temperatur året rundt, har enklere vedlikehold, lavere driftskostnader, og er helt stillegående. Vi hører faktisk ikke ventilasjonen i det hele tatt.

Konnsernsjef Espen Haaland i Eiendomsselskapet Ranheim

Slutt på sløsing av energi

På kalde vintre brukes fjernvarmen flittig, på varme somre er behovet mindre, og mye overskuddsvarme fra industrien på Mo går til spille. Men det finnes et alternativ til energisløsingen.

Det visste Terje Sund-Olsen (til venstre øverst), markedssjef i Mo Fjernvarme. Derfor hadde han kontaktet Haaland og fortalt om muligheten for å ventilere og kjøle bygget med fjernvarme i sommerhalvåret. Det er dette som kalles sorptiv kjøling.

Fjernvarmen kom fra overskuddsvarmen i røykgassen fra smelteovnene til Elkem Rana, og skulle jo uansett kobles til nybygget. Men varmen kunne også forvandles til kulde, og det uten bruk av ordinære kjølekompressorers miljøskadelige midler. Perfekt, tenkte Haaland.

— Vi har ikke noe valg, vi er nødt til å tenke nytt på alle områder, det er helt vesentlig at byggeindustrien velger bærekraftige løsninger, sier han. 

Sorptiv kjøling

Sorptiv kjøling bruker fjernvarme for å tørke til-luften direkte i ventilasjonsaggregatet. 

Når luften er tørket fuktes den deretter med vann. Når vannet fordamper, synker lufttemperaturen. Luften tilføres så bygget som kald til-luft. For hver kilowattime fjernvarme som tilføres systemet, utvinnes 1,5 kilowattime kjøleenergi. Dette gir altså en kjølefaktor på 1,5. Prosessen er fri for kjemiske kuldemedier.

Mer enn kjøling: Gir også varme og kontrollerer luftfuktighet

Høyt i nord, sør for Saltfjellet og Polarsirkelen, helt innerst ved Ranfjorden, der ligger Mo i Rana, med sine lange, kalde vintre og midnattssol-somre.

— Vi har et godt utbygd fjernvarmenett, så jeg tenkte det ville være perfekt å utnytte muligheten også til kjøling. Det jeg var usikker på, var kjølebehovet i et slikt bygg, her er det tross alt få dager med 30 varmegrader, sier Terje Sund-Olsen.

Men det viste seg at kjølebehovet absolutt var til stede.

— I perioder har du sol hele døgnet, den innstrålinga gir mye varme innomhus selv om det ikke er brennvarmt ute.

Det er imidlertid en annen effekt som er minst like kjærkommen i dette lokalet.

— Her får vi tre ting på en gang. Opplegget gir kjøling om sommeren, varme om vinteren, i tillegg kontrollerer det også luftfuktigheten i lokalene på en veldig god måte. For mange er det kanskje enda viktigere enn kjøling sommerstid.

Tonje Kristin Olsen fra Helgeland Revisjon er en av mange fornøyde leietagere i det energivennlige bygget.

Dyrt og populært

I 2019 sto bygget ferdig. Bygget eies av Eiendomsselskapet Ranheim, hvor Haaland er konsernsjef.

— Selskapet har til sammen ca 120 000 kvadratmeter utleieareal. Dette bygget utgjør fire tusen av dem, og er antageligvis et av de dyreste slike lokalene i Mo i Rana, femti prosent dyrere enn andre. Bygget er også det med desidert lengst venteliste, konstaterer Haaland.

— Det er et tydelig bevis på at betalingsviljen hos bedrifter er betydelig for å kunne velge riktige løsninger. Man undervurderer ofte den motivasjonen, legger han til. 

Det er veldig fint å holde til i et bygg der du ikke kjenner på varmen fra solsteken før du kommer ut.

Tonje Kristin Olsen i Helgeland Revisjon

Stille anlegg som gir jevn temperatur

Tre år etter at bygget med sto ferdig, er entreprenør Espen Haaland svært fornøyd med alle miljøvennlige grep som ble tatt. Om selve kjøleanlegget sier han:

— Ventilasjonsgutta mine var rimelig skeptisk til å begynne med. Men etterhvert er de blitt positivt overrasket. Anlegget gir jevn temperatur året rundt, har enklere vedlikehold, lavere driftskostnader, og er helt stillegående. Vi hører faktisk ikke ventilasjonen i det hele tatt.

Mo Fjernvarme

Mo i Rana

Mo Fjernvarme er en av Nord-Norges største fjernvarmeprodusenter og har siden 1985 levert miljøvennlig varme og kjøling til kunder i Mo i Rana. Produksjonsanlegget for fjernvarme er i hovedsak lokalisert inne i Mo Industripark. Anlegget leverer energi i form av varmt vann til kunder i industriparken og bynære områder i Mo i Rana. Totalt produseres 85-90 GWh per år, like mye som 5-6000 eneboliger bruker på oppvarming i et normalår.

Les mer om Mo Fjernvarme