Dårlig biomasse gir topp oppvarming

Dårlig biomasse blir topp oppvarming, konstaterer Ole-Christian Løken

Digre stabler med tømmerstokker troner på terminalen dypt  inne i Østfold-skogen. Midt i veien står en svær, grønn kvern. Som et gigantisk insekt griper maskinen hauger med stokker, stapper disse i seg, tygger biomasse og spytter ut ferdig flis.

Samtidig durer den gule hjullasteren i skytteltrafikk mellom denne flishaugen og lageret rett i nærheten.

Bonus-biomasse fra hogst

Stokkene som kvernes er bonus-biomasse fra hogst, for ute i felt skiller ikke hogstmaskinene på kvalitet. Men selv om stokkene ikke kan brukes til bygg, er håpet slett ikke ute for alt dette tømmeret. Det lider ingen råtne-skjebne, men preppes og brukes deretter som førsteklasses overskuddsenergi på fjernvarmenettet.

Slik gir trær av dårlig kvalitet god varme – blant annet til Halden fengsel.

Vi trenger ressursene skogen gir oss, og i den prosessen blir mye dårlig trevirke bare med. Da er det smart å bruke biomassen på denne måten.

Ole-Christian Løchen, daglig leder i Skogselskapet i Østfold

For å makse effekten av fyringen kreves et visst forarbeid. Stokkene må tørkes og komme ned i riktig fuktighet så de kan hugges til flis. Deretter tørker biomassen under det store, luftige flislageret med blikktak. Herfra henter containerbilene jevnlig flis til fjernvarmeanleggene. Alle prosessene skjer i nærområdet.

Kortreist og lokal overskuddsenergi

Nettopp det at hele prosessen – tømmerhogst, kverning, tørking – ligger så nær fjernvarmeanleggene er viktig for Østfold Energi. Selskapet startet med bioenergi i 2009 og har siden da samarbeidet med Skogselskapet Østfold om levering av fyringsflis.

Nylig inngikk partene en ny avtale.

– Vi er opptatt av å kutte utslipp i egen virksomhet, men vi kan ikke stoppe der. Vi må også ha leverandører som kan levere produkter med lave utslipp. Transport gir utslipp og derfor er det så bra å bruke lokale leverandører.

Det sier Anna Sara Fjeld, som er bærekraftsansvarlig i Østfold Energi.

Hun mener samarbeidet med Skogselskapet Østfold underbygger energiselskapets verdier.

– Både vi og Skogselskapet Østfold jobber mye med biologisk mangfold. En annen ting som er kult er at de bruker overskuddet på å lære barn og unge om skogen, påpeker hun.

Biomasse-informasjon

Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1900.

– Vårt hovedformål er å informere allmennheten om skog og natur. Fokus er hvor bra skogen er for næring, klima, friluftsliv og folkehelse. For å drive dette informasjonsarbeidet trenger vi inntekter, og det vi tjener på en slik avtale skal brukes på informasjon, forteller Ole-Christian Løchen, daglig leder i Skogselskapet i Østfold

Tømmeret som Skogselskapet leverer til Østfold Energi kommer fra det lokale samvirket Glommen Mjøsen Skog. I løpet av en sesong bikker mengden av slik biomasse rundt 6000 kubikkmeter. Hele fjernvarmeproduksjonen til Østfold Energi ligger årlig på 60 millioner kilowattimer og den oppflisede overskuddsenergien fra Østfold-skogen står for over en sjettedel av dette. Eller sagt på en annen måte – energien fra det dårlige tømmeret er nok til å varme opp 1200 leiligheter.

Forvalter skogen varsomt

Bærekraftsansvarlig Anna Sara Fjeld liker løsningen, men påpeker samtidig at det gjelder å gå varsomt frem av hensyn til naturens biologiske mangfold.

– Hadde man bygget opp hele samfunnet rundt en slik modell, ville det krevd et veldig stort uttak av virke. Det er jo ikke slik at man skal hugge skogen for å redde verden, presiserer hun.  

Skogselskapets Ole-Christian Løchen er enig:

–  Dette er en del av en større løsning. Tømmer er et klimavennlig materiale. I Norge er forvaltningen av skogen bærekraftig, her får vi mer og mer skog hvert år. Vi trenger ressursene skogen gir oss, og i den prosessen blir mye dårlig trevirke bare med. Da er det smart å bruke biomasse på denne måten.

Østfold Energi

Grålum

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, sol og fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Østfold Energi leverer fjernvarme i Sarpsborg, Eidsberg og Rakkestad.

Les mer om Østfold Energi