Fra avfall til rene skjorter?

Anna Sara Fjeld, Bærekraftsansvarlig Østfold energi

Overskuddsenergi kommer i mange former. På dette kjempevaskeriet i Rakkestad bruker de damp fra avfallsforbrenning til å varme vannet til klesvasken.


Det beste klimatiltaket er å produsere mindre avfall. Det nest beste er å brenne restavfallet og bruke varmeenergien til noe nyttig.


Forbrenningsanlegget til Østfold Energi produserer både damp og varmt vann til fjernvarme, som brukes av lokale bedrifter som Sentralvaskeriet for Østlandet. Anlegget har erstattet mange olje -og elkjeler. Det betyr at man reduserer utslipp og behovet for strøm.

Østfold Energi

Grålum

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, sol og fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Østfold Energi leverer fjernvarme i Sarpsborg, Eidsberg og Rakkestad.

Les mer om Østfold Energi