Fjorden, baby!

Daglig leder Per Arne Alstad i Tou scene viser fram en LP-plate produsert ved hjelp av kjøleenergi fra kaldt fjordvann.
Den stabile kjøleløsningen sørger for vinylproduksjon i verdensklasse, konstaterer Per Arne Alstad, daglig leder i Tou Scene

Helt sentralt for lydentusiastene på Tou Scene øst i Stavanger er en energieffektiv skatt funnet på hundre meters dyp i fjorden like utenfor: kaldt vann.

For dypt nede i Gandsfjorden holder vannet en jevn temperatur på åtte grader, som er perfekt for å kjøle ned næringsbygg, kommunale bygg, strømkrevende produksjonslokaler og datarom. Eller produksjon av førsteklasses LP-plater.

Kjølingen er virkelig Guds gave til oss, for det gjør platene våre verdensledende på kvalitet, sier Alstad.

Per Arne Alstad, daglig leder i Tou Scene

– Vi er den eneste produsenten som bruker fjernkjøling i plateproduksjon. Og vi har den beste kvaliteten, på grunn av stabil og optimal kjøling, sier daglig leder Per Arne Alstad.

– Vi både liker kjølingen, og vi misliker den. Misliker den fordi vi har utfordringer knytta til vår egen regulering av varme og kjøling. Vi ender opp med både å varme og å kjøle bygget samtidig, noe som blir dyrt i lengden. Bortsett fra det elsker vi den, smiler Alstad.

Inne i industrilokalet hvor platene blir til, er det lett å forstå Alstads kjærlighet til kjølingen. To steamere er i full gang med å trykke opp sorte vinylplater på rad og rekke. Først må platene nå en temperatur på 180 grader. I det platene skvises flate, må de raskt ned på 20 grader. Og der er kjølingen helt avgjørende.

– Det er virkelig Guds gave til oss, for det gjør platene våre verdensledende på kvalitet, sier Alstad.

Tou Scene-sjef Per Arne Alstad viser prosjektutvikler Øistein Fosse Mathiesen i Lyse Neo hvordan vinylplater trykkes.
Store mengder kjøling må til for å få et perfekt resultat i vinyltrykkingen, forklarer Tou Scene-sjef Per Arne Alstad til prosjektutvikler Øistein Fosse Mathiesen i Lyse Neo.

Sparer strøm med overskuddsenergi

– Platene vi produserer mener vi har evig liv – det er ikke noe folk kaster. Og så lenge stabiliteten er like god på kjøling fra fjorden, er det ingenting som er bedre, sier Alstad.

Det går med to kilowattimer strøm for å produsere hver vinylplate, og de to maskinene produserer rundt 1600 plater hver dag. Et tall Alstad ønsker å øke. Men da ønsker Alstad at også fjernvarmen, som de i dag bruker til oppvarming av rom, kan brukes inn i vinylplateproduksjonen.

– Vi elsker fjernvarmen. Den vil berge oss denne vinteren. Hadde vi varmet opp bygget kun med strøm, hadde strømregningen sett mye større ut, sier han.

Jon Arne Alstad viser fram en vinylplate produsert i T-Time Vinyl Plant i Stavanger.

Stjerner i ordreboka

T-Time Vinyl Plant, som vinyltrykkeriet heter, er en av om lag femti vinylplateprodusenter i verden.

Omdømmet deres, som særlig gjelder kvalitet, gjør at de har store kunder. Deriblant Daniel Lanois, som har produsert musikk for Bob Dylan, U2 og Peter Gabriel.

Blant grunnleggerne av trykkeriet er både Kaziers Orchestra-sjef Janove Ottesen og a-ha-legenden Magne Furuholmen.

Fra kald øl til kule skiver

Bygningen Tou Scene har tatt over, var tidligere kjent for et annet kjøleprodukt, nemlig øl. Tou bryggeri var en gang Stavangers største arbeidsplass, men ølbryggingen ble flyttet til Forus en gang på 70-tallet og bygget som sto igjen forfalt.

– Det ble sagt at veien til helvete gikk gjennom Pedersgata – gata som forbinder Stavanger sentrum med Stavanger øst. De eneste som var her på Tou på denne tiden, var muligens noen suspekte rockeband, forteller Alstad.

Et bilde av Tou Scene med Gandsfjorden i bakgrunnen.
Det en gang gamle, falleferdige bryggeriet er nå en kulturattraksjon i den revitaliserte bydelen Urban sjøfront i Stavanger.

Ved årtusenskiftet ønsket Stavanger kommune å gjøre noe med bydelen, og de etablerte byutviklingsprosjektet Urban sjøfront. På denne tiden jobbet Alstad i kommunen og fulgte opp prosjektet.

– I 2007 hadde jeg permisjon fra jobben i to år for å se om det var mulig å redde dette stedet. Og det var det jo.

Og det er ikke bare det gamle bryggeriet som har fått nytt liv. Også bydelen ble vekket til live og kontorlokaler, næringer, kafeer og boligblokker har tatt plass i nyere tid. Det gjorde det aktuelt for Lyse, som blant annet produserer lokal fjernvarme- og kjøling, å bygge ut traseen her.

Forretningsutvikler Øistein Fosse Mathiesen viser Tou Scene-sjef Per Arne Alstad styringen av bygningens varme- og kjøleanlegg, med frikjøling fra Gandsfjorden.
Forretningsutvikler Øistein Fosse Mathisen viser Tou Scene-sjef Per Arne Alstad hvordan varme- og kjøleanlegget i kulturhuset styres.

Energieffektiv frikjøling

Den aller mest kortreiste energien som leveres er kjølingen. I stedet for kjølemaskiner med skjemmende og støyende installasjoner på tak eller fasade, som dessuten innebærer risiko for helse, miljø og sikkerhet, forsyner fjorden nærliggende bygninger med kaldt vann, såkalt frikjøling, gjennom et rørsystem.

En hevert bidrar til å bringe det kalde sjøvannet opp. Vannet veksles mot ferskvann, som pumpes videre i et lukket rørsystem under jorden, og inn i bygningene som har behov for kjølingen.

Et bidle av Marlein Undheim i Lyse Neo og daglig leder i Tou Scene, Per Arne Alstad.
Den miljøvennlige energiløsningen som Marlein Undheim i Lyse Neo leverer er svært viktig for daglig leder i Tou Scene, Per Arne Alstad.

Den kalde overskuddsenergien fra fjorden erstatter elektrisk basert maskinkjøling i bydelen – hvor kjølingen til nå har kommer fra en kjølemaskin tilsvarende et kjøleskap .

– Kunden merker ikke overgangen fra maskinkjøling til frikjøling, og stabiliteten skal være like god, om ikke bedre, sier Marlein Undheim, prosjektingeniør i Lyse Neo.

Bildet viser et en rørkobling for fjernkjølesystem basert på frikjøling

Rogaland leder an på frikjøling

Stavanger/Sandnes-regionen og Lyse er i førersetet i Norge når det gjelder å benytte frikjøling fra fjorden.

– I tillegg til den nye kjølesentralen på Lervig, rett ved Tou Scene, har vi flere frikjøleprosjekter på gang langs fjorden, sier Øistein Fosse Mathisen i Lyse Neo.

I likhet med fjernkjølingen er også fjernvarmen i Stavanger hundre prosent klimanøytral. Varmen kommer fra overskuddsvarme fra avfallsforbrenning på Forus, og sendes i underjordiske rør fra anlegget og ut i traseene i Sør-Rogaland.

Dette er som musikk i ørene for Tou Scene-sjefen. Både for vinyltrykkeriet og kulturhuset Tou Scene er miljø- og klimahensyn helt grunnleggende.

– Det er veldig viktig. Vi tenker miljø i alt vi gjør, fra maten vi serverer til energien vi kjøper, sier Alstad.

Lyse Neo

Stavanger

Flere sentrale kommunale bygg, næringsbygg og boligblokker i Stavanger/Sandnes-området får sin varme fra fjernvarme produsert av Lyse.

Les mer om Lyse Neo