Første stopp: avising

Avising av fly er kritisk for vinterdriften på Norges største flyplass og krever mye energi. På Gardermoen bruker de fornybar energi til avisingen – basert på lokal skogsflis fra Statkraft Varmes fjernvarmeanlegg på flyplassen.

– Avisingstjenesten på Oslo Lufthavn er en stor og krevende enhet som uten sikre leveranser fort vil lamme hele flyplassen. Et tett samarbeid mellom oss og lufthavnen sørger for at det ikke skjer, sier kundeansvarlig Per Weidenhaijn i Statkraft Varme.

Sesongen for avising varer fra oktober til mai. Ved temperaturer rundt null er det stort sett bare varmt vann med en temperatur på rundt 80 grader som benyttes. Ved kaldere vær blandes det inn glykol.

– Det er piloten i samarbeid med personellet på avisingsanlegget som bestemmer miksen av vann og glykol. Avhengig av værforholdene går det med fra 300 til 4000 liter med væske for hver operasjon, sier Weidenhaijn.

Det betyr at det trengs oppvarming av mange titalls millioner liter væske for å sikre at flyene kan komme seg av gårde vinterstid. På mange andre storflyplasser i Europa, som for eksempel Schiphol ved Amsterdam, er det fossile kilder som brukes til varmen.

– På Gardermoen er det derimot miljøvennlig og kortreist, fornybar energi som brukes når flyet avises før avgang, sier Weidenhaijn.

Statkraft Varme

Trondheim

Statkraft Varme har utnyttet overskuddsenergi til å produsere fjernvarme/-kjøling siden 1982 og har 130 ansatte i Norge og Sverige. Vi produserer årlig over 1 TWh fjernvarme, like mye som 140 000 leiligheter bruker på oppvarming i et normalår.

Les mer om Statkraft Varme