Første stopp: avising

ECHO POEP

Avisingsenheten på Gardermoen er helt avgjørende for at flypassasjerene skal komme seg hjem til jul. Prosessen krever store mengder energi, men heldigvis er akkurat denne energikilden mye mer klimavennlig enn selve flyene.

Dyrker norske jordbær om høsten

ECHO POEP

Kortreist varme sørger for ferske, norske jordbær helt fra mai til oktober. Nå står dyrking av norsk avokado for tur.